O projekte

Projekt Detský čin roka už 20 rokov motivuje deti, aby robili dobré skutky.
Počas jeho existencie sa do projektu zapojilo viac ako 1 650 000 detí, ktoré svojimi skutkami konali a podporili dobro.

Ako projekt prebieha?

Už vo februári vyzývame deti, aby robili dobro a napísali nám o tom.

Rovnako i učitelia, rodičia a verejnosť nám posielajú do konca júna správu o vykonanom dobrom skutku, pozoruhodnom čine dieťaťa, či detského kolektívu.

Kľúčové témy príbehov sú:

Hodnota ľudského života, zdravie a choroba, pomoc v rodine, priateľom i cudzím ľuďom, integrácia zdravých a postihnutých, ochrana prírody, zodpovednosť, spolupráca, nezištnosť, spolupatričnosť…

Detská porota

Štyridsať nominovaných príbehov v 8 kategóriách je následne publikovaných v pedagogickom materiáli, ktorý je v októbri zaslaný do cca. 2 200 základných škôl na celom Slovensku.

Učitelia pracujú s tlačeným pedagogickým materiálom na hodinách etickej výchovy, slovenského jazyka, či v školskom klube. Čítajú si príbehy spolu s deťmi a hlavne sa rozprávajú o tom, čo príbehy prinášajú. Deti sa tak učia cez reálne príbehy iných detí, ako pomôcť ľuďom i prírode.

Deti dávajú hlasy skutkom, ktoré považujú za najcennejšie a rozhodnú o tom, ktoré skutky budú vyhlásené za Detské činy roka.

On-line Anketa pre dospelých

Detské skutky sú veľmi silné a inšpiratívne. Hľadali sme preto cestu, ako dobré skutky, konané deťmi, predstaviť rodičom i širokej verejnosti, ktorá môže touto formou prispieť k projektu, podporiť dobro a hlavne sa inšpirovať dobrými skutkami detí. Partnerom projektu sa stal darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk, vďaka ktorému Vám môžeme už po siedmy raz prezentovať vykonané dobré skutky on-line v ankete pre verejnosť.

www.detskycin.sk