Žiacky parlament zorganizoval zbierku pre spolužiačku v núdzi

Kategória:

Dňa 7. februára 2020 zorganizoval žiacky parlament na ZŠ G. Bethlena charitatívny žiacky ples, ktorého cieľom bolo pomôcť žiačke 4. A triedy – Nine, ktorá sa ocitla v ťažkej životnej situácii, keďže mama jej na jeseň zomrela, otec o ňu nejaví záujem, a tak všetka starostlivosť o ňu zostala na pleciach starej mamy, ktorá má nízky dôchodok. Výťažok z tomboly bol určený práve tejto žiačke. Žiaci boli mimoriadne štedrí a osud Ninky im nebol ľahostajný, keďže sme mohli starej mame slávnostne odovzdať päťsto eur, ktoré sa takouto formou podarilo nazbierať. Vďaka tejto akcii sme žiakov viedli k empatii a prosociálnemu správaniu a sme na všetkých, ktorí prispeli na dobrú vec, právom pyšní.

List napísal a skutok vykonal kolektív žiakov – členovia školského parlamentu, v šk. roku 2019/2020,
žiaci 5. – 9. triedy, ZŠ G. Bethlena 41, Nové Zámky