Žiaci organizujú pravidelne Vianočný bazár

Kategória:

Hovorí sa, že život je zmena. Tento rok čaká zmena aj nás. Sme deviataci a od septembra rozšírime rady stredoškolákov. Ešte predtým, ako odídeme, chceme vyzdvihnúť, priblížiť niečo, čo nám bolo okrem iných ďalších vecí na NAŠEJ škole veľmi blízke a sympatické. Niečo, čo nás naučilo, že aj „malí“ ľudia vedia robiť VEĽKÉ skutky. Od roku 2012 sa na našej škole každoročne organizuje dobročinný Vianočný bazár. Hoci by ste to mohli považovať za deň bez učenia, táto akcia má oveľa hlbší význam. Už niekoľko týždňov pred bazárom môžu žiaci predkladať cez svojich triednych zástupcov návrhy konkrétnej pomoci, čiže komu by mal byť podľa nich výťažok z predaja venovaný, Žiackemu parlamentu. Tam sú prediskutované a nakoniec sa na základe hlasovania členov parlamentu vyberie ten návrh, ktorý najviac oslovil. Najskôr sme pomáhali organizáciám, ktoré sa venujú ľuďom v núdzi, ale časom sme pochopili, že chceme byť adresnejší a chceme vedieť, komu vlastne pomáhame. A tak v duchu „deti pomáhajú deťom“ sa naša pomoc postupne zamerala na našich rovesníkov, s ktorými sa osud ťažko zahral. V deň „D“ už všetci žiaci vedia, komu pomáhajú a s nadšením premieňajú školské chodby a triedy na trhy, čajovne, reštaurácie, herne, kiná či salóny krásy. Nezištne často pomáhajú aj naši rodičia, ktorí doma s nami vypekajú, vyrábajú vianočné ozdoby alebo len tak pošlú malý finančný dar na dobrú vec. Vyzbieranú sumu potom osobne odovzdávajú členovia Žiackeho parlamentu rodine dieťaťa. A často sú to veru veľmi emotívne a obohacujúce stretnutia, ktoré nám dávajú priestor pýtať sa NAOZAJ na všetko. Až tam si uvedomujeme, aké máme my „zdravé“ deti šťastie a akú silu majú dobré skutky. Je to super pocit, keď na tvárach obdarovaných vidíme prekvapenie z vyzbieranej sumy a vďačnosť za pomoc. Tešíme sa, keď nám potom dajú vedieť, na čo peniažky použili, prípadne nám pošlú fotky či napíšu list . Za sedem rokov sme spoločne pomohli trom organizáciám a piatim rodinám s vážne chorými deťmi. Celková suma, ktorú sme vyzbierali na Vianočných bazároch, je 7 270,95 eur. O výnimočnosti nášho školského bazára svedčí aj to, že vyzbieraná suma každý rok narastá, pretože každá trieda chce prekonať svoj minuloročný príspevok. Sme veľmi vďační, že sa nám naskytla cez školu možnosť pomáhať druhým, uvedomiť si skutočné hodnoty života, pozrieť sa občas na realitu aj inými očami. Odchádzame s pocitom, že sme pomohli aj my a držíme našej školičke palce, aby aj naďalej pokračovala v tejto tradícii.

List napísali Mariana Kudriová, Sára Klocoková, Nikol Kostolanská, skutok vykonal kolektív žiakov,
v šk. roku 2019/2020, ZŠ Benkova 34, Nitra