Žiaci organizujú charitatívne akcie

Kategória:

Dovoľte mi predstaviť vám jednu výnimočnú triedu. 8. A je trieda pätnástich žiakov. Keď boli štvrtákmi, pod vedením svojej triednej učiteľky PaedDr. Andrey Tribusovej, PhD. zorganizovali v priestoroch školy predaj vlastnoručne upečených koláčikov pre žiakov, rodičov a učiteľov pod názvom Koláčiky pre SOS psíky. Finančným výťažkom pomohli opusteným zvieratkám v miestnom útulku. Keď som sa v piatom ročníku stala ich triednou ja, ich prvá otázka bola, či môžu aj naďalej pokračovať v zbierkach pre tých najzraniteľnejších. Odvtedy sa ich snaha stala tradíciou. Každoročne pred Vianocami organizujú charitatívne akcie, ktoré sa ale líšia od tradičných zbierok tým, že deti samy doma upečú rôzne koláče, medovníky a iné dobroty. V škole ich ponúkajú na predaj. Výťažok venujú na charitatívne účely. Týmto spôsobom už darovali spolu viac ako tisícsto eur rôznym organizáciám, ktoré sa starajú o tých, ktorí to najviac potrebujú. Na začiatku pomohli opusteným psíkom z OZ SOS psíky – Bardejov. Ako piataci a šiestaci odovzdali vyzbieranú sumu mentálne postihnutým klientom z Domova sociálnych služieb v Bardejove. V siedmom ročníku svojou zbierkou obdarovali opustené deti z Detského domova v Prešove. Týmto deťom navyše vyzbierali a priniesli aj hry, knihy a hračky, z ktorých už vyrástli, ale ktoré ešte mohli poslúžiť a potešiť. Ostatnou vianočnou akciou a zbierkou pomohli opusteným matkám s deťmi aj rodinám v núdzi v Centre pre obnovu rodiny v Prešove. Navyše peniažky, na prosbu centra, premenili na potraviny a potreby do domácnosti, a pár dní pred Vianocami s potešením dopravili. Tým najvzácnejším je však pre našich žiakov odovzdávanie daru. No moji ôsmaci vedia, že nie každý má v živote šťastie. Viem, že škola má v prvom rade vzdelávať, no v rovnakej miere má aj vychovávať, aby sme svet zanechali v dobrých rukách. A tým najlepším vedomím je fakt, že za sebou zanechávame mladých ľudí, ktorí v prvom rade nezabúdajú byť ČLOVEKOM.

List napísala Mgr. Erika Baldovičová, pedagogička, skutok vykonal kolektív žiakov, v šk. roku 2019/2020,
žiaci 8. triedy, ZŠ Komenského 23, Bardejov