Žiaci finančne prispeli na Kliniku pediatrickej onkológie

Kategória:

Sme žiakmi ZŠ Štefana Závodníka v malebnej dedinke Pružina. Jedného dňa, keď sme sa s p. učiteľkami rozprávali na vyučovaní o rakovine a jej dôsledkoch, o deťoch, ktoré trpia onkologickými ochoreniami, rozhodli sme sa im pomôcť. Bol november a blížil sa čas vianočných sviatkov. Väčšina týchto malých pacientov netrávi Vianoce doma, prežívajú neľahké chvíle, každý deň vedú boj so zákernou chorobou. My si ani nevieme riadne predstaviť, čím všetkým si musia títo malí bojovníci prejsť. Po dlhom premýšľaní sme sa rozhodli finančne prispieť na kliniku pediatrickej onkológie v Banskej Bystrici. V rámci triednických hodín a tiež hodín technickej a výtvarnej výchovy sme vyrábali stromčeky šťastia, adventné vence, pohľadnice, levanduľové vrecúška a iné vianočné ozdoby. Všetky naše výrobky sme potom predali v spolupráci s pánom farárom v našej dedinke. Výťažok z predaja tristosedemdesiatpäť eur poslala triedna učiteľka na účet kliniky. Darovať zdravie nie je v našich silách, ale aspoň touto formou sme chceli pomôcť chorým deťom. Nikdy nevieme, kedy budeme my alebo naši najbližší potrebovať pomoc.

List napísal a skutok vykonal kolektív žiakov s triednou učiteľkou Mgr. M. Talašovou, v šk. roku 2019/2020,
žiaci 8. triedy, ZŠ Štefana Závodníka, Pružina 408