Tretiaci zorganizovali vianočné trhy

Kategória:

Začiatkom decembra minulého roka som sa dozvedela z televízie, že v Prešove na Mukačevskej ulici vybuchla bytovka. Bolo mi ľúto ľudí, ktorí tam zomreli. Rozprávali sme sa o tom aj v škole so spolužiakmi a pani učiteľkou. Pomodlili sme sa, aby ľudia, ktorí tam žili, mali nový domov. Dňa 13. decembra 2019 na našej škole boli vianočné trhy. Každoročne žiaci našej školy aj my žiaci 3. C triedy pripravíme a potom predávame rôzne výrobky. Napríklad vianočné ozdoby, snehuliaka z ponožky a ryže, stromčeky, hviezdy a ozdoby, ktoré vyrábame na keramickom krúžku, chutné medovníky a iné veci. Po vianočných trhoch sme sa stretli v triede na posedení. Rodičov sme prekvapili krásnymi koledami a básničkami. Naša pani učiteľka na konci posedenia navrhla, aby sa sedemdesiat eur, ktoré sme získali za predaj výrobkov, previedli na účet určený ľuďom, ktorí utrpeli straty pri výbuchu v Prešove. Rodičia aj žiaci jednohlasne súhlasili. Verím, že sme vykonali dobrý skutok a pomohli dobrej veci.

List napísala a skutok vykonala Tatiana Kozárová so spolužiakmi a Mgr. Mária Ivanecká – pedagogička, v šk. roku 2019/2020,
žiaci 3. triedy, ZŠ Krosnianska 2, Košice