Škatuľa nádeje pre Afriku

Kategória:

Pán riaditeľ našej školy sa už dlhšie snažil o to, aby sme sa ako škola mohli zapojiť do pomoci africkým deťom. To sa mu napokon podarilo cez milú lekárku Moniku, ktorá pracuje na klinike v hlavnom meste Kene – Nairobi. Popri vybavovaní organizačných záležitostí sme začali oboznamovať deti s týmto projektom. Deti s empatiou počúvali o tom, v akých podmienkach žijú ich rovesníci v Afrike, kládli nám veľa otázok a samy postupne začali prichádzať s nápadmi, čo všetko by im mohli darovať. To, čo som videla v priebehu nasledujúcich týždňov, ma ohromilo. Deti prinášali fixky, gumy, perá, peračníky, farbičky či iné pomôcky v takom množstve, že sme pre ne museli vyčleniť veľkú škatuľu. Väčšina z nich darovala úplne nové veci a niektorí aj drobnú hotovosť. Pomôcky boli dopravené do školy v najväčšom slume v Nairobi, ktorú navštevuje okolo tisícpäťsto detí. Naše deti sa veľmi potešili, keď nám Monika poslala fotky tamojších školákov, ktorí už pomôcky začali používať. Empatia, záujem a štedrosť našich žiakov ma presvedčili o tom, že majú naozaj otvorené srdiečka a že im nie je ľahostajný osud ich rovesníkov na druhej strane zemegule, aj napriek tomu, že ich osobne nepoznajú.

List napísala Mgr. Katarína Furdáková – pedagogička, skutok vykonal kolektív žiakov, v šk. roku 2019/2020,
žiaci ZŠ s MŠ M. Hella, Štiavnické Bane 128