Nelka čistí prírodu

Kategória:

Jedného krásneho slnečného dňa sme sa s babinou a s bratrancom Miškom vybrali na prechádzku do lesa, ktorý je neďaleko babininho domu v dedinke Hosťovce. Veľmi sme sa tešili a utekali pred babinou, ako vždy! Darmo na nás kričala! Boli sme na kraji lesa prví, no báli sme sa vojsť ďalej. Musím povedať, že som nevedela, či je to les alebo nejaká skládka odpadu. Utekali sme babine naproti a hovoríme: „Babi, tam je strašne veľa odpadkov, neviem, či sa do toho lesa dostaneme!!“ Babina na to: „Viete čo, deti, chceme spraviť dobrý skutok?“ „Jasné!!!“ skríkli sme obaja naraz. „Tak sa vrátime naspäť po vrecia a rukavice a tie odpadky pozbierame,“ hovorí babina. Môjmu bratrancovi, ktorý je o dva roky mladší, sa to veľmi nepáčilo, že znovu musí absolvovať tú istú cestu, no čakať nás tam sám nechcel, tak sa dal nahovoriť. Spolu s vrecami a rukavicami sme sa teda vrátili naspäť a začali so zberom odpadkov hneď od kraja lesa. Každý z nás mal jedno vrece a všetky boli plné!!! A to sme sa ďaleko nedostali. Musím povedať, že v tých vreciach bolo všeličo, ale prevládali plastové fľaše, plechovky od nápojov a sklenené fľaše. Neviem pochopiť, ako niekto môže byť taký neporiadny a nezodpovedný! Tí ľudia, čo to tam vyhodili, asi nechodili do školy, pretože inak by vedeli, že taká plastová fľaša sa rozkladá veľmi veľa rokov a okrem toho má v sebe toxické látky, ktoré sa dostanú do pôdy a my z tej pôdy potom jeme zeleninu! Tak nás to učia pani učiteľky v našej najlepšej škole na svete! Nechápem, ako niektorí ľudia môžu takto znečisťovať našu prírodu! Ja to nikdy nebudem robiť a budem to učiť aj moje deti. Prírodu treba chrániť, pretože bez nej by sme nemohli žiť! Po návrate domov sme odpadky roztriedili a veľmi sa tešili, že sme práve my mohli vykonať dobrý skutok. Aj môj bratranec bol veľmi spokojný a všetkým to rozprával. Odteraz vždy, keď ideme do lesa, berieme si aj vrecia a rukavice. To nie je hanba, nech sa hanbia tí, ktorí robia našej prírode takéto zlo!

List napísala a skutok vykonala Nela Triadafilu, v šk. roku 2019/2020,
žiačka 3. triedy, ZŠ Robotnícka 25, Zlaté Moravce