Naty a Peťka pomáhali seniorom počas pandémie

Kategória:

Obe dievčatá majú veľkú zásluhu na tom, že deväťdesiattri domovov dôchodcov dostalo ochranné štíty a stodvadsaťdeväť listov písaných od detí. Ako sa to ale celé začalo? Bol máj, ako tím občianskeho združenia sme vedeli, že vďaka nadáciám môžeme vyrobiť tisíc kusov ochranných štítov na 3D tlačiarňach, ktoré poputujú do domovov dôchodcov (skratkou DD) po celom Slovensku. Ako to však celé zorganizovať? Potrebovali sme vytvoriť webstránku, kde by sa mohli DD prihlásiť, ak potrebovali ochranné štíty. A tu nastal problém – nikto z nás nevedel robiť grafiku. Vtedy som si spomenula na Naty, moju bývalú žiačku, ktorá bola šikovná v kreslení. Ktovie, možno by vedela pomôcť a pridať sa k tímu… Naty prijala výzvu s nadšením a ešte v ten deň nám poslala niekoľko verzií na logo ochranných štítov. Vďaka nej sme mohli spustiť krásnu webstránku, kde nám spravila aj celú grafiku. Zadarmo a za jeden deň! V tíme sme si povedali, že tisíc ochranných štítov nestačí. Poďme spraviť ešte niečo navyše! Vznikol Májový list seniorom. V tom čase mali seniori zakázané prijímať akékoľvek návštevy. Bolo nám jasné, že sa cítia osamelí a chceli sme im pomôcť. Vymysleli sme, že nám deti budú posielať elektronické listy, my ich vytlačíme a pribalíme k ochranným štítom. A začalo sa to znova – ako to spravíme? Naty ako naša jediná grafička v tíme nám vymyslela ďalšie logo, grafiku na novú webstránku a video na reklamu. Lenže kto nám reklamu nahovorí? Peťka, druháčka na ZŠ, sa o tom dozvedela a prikývla na spoluprácu. Text čítala už hádam dvadsiaty raz a my sme ju nahrávali. Trvalo to do desiatej večer. Na druhý deň sme si to vypočuli a mali sme ďalší nápad – čo keby sa Peťka naučila celú A4 textu naspamäť? Nebude to pôsobiť lepšie? Peťka nemala problém a text sa naučila. Nahrávali sme to po vetách a každú vetu hovorila niekoľko ráz. Keď sme mali reklamu hotovú, hneď sa pýtala, či sa aj ona môže zapojiť do projektu a poslať seniorom list. Na druhý deň nám prišiel prvý list pre seniorov – a hádajte od koho? Peťka v liste navrhla niekoľko aktivít, ktoré môžu seniori robiť, čím rozbehla celý projekt. Peťkin list sme použili ako ukážku aj pre ostatné deti. Zabralo to, prišlo stodvadsaťdeväť listov od detí z celého Slovenska, zapojilo sa aj štrnásť škôl. Listy sme tlačili a rozposielali do DD. Seniori sa tešili, deti dostali krásne poďakovania. Dokonca jeden milý senior deťom odpísal! Čo z toho mali deti? Dostávali elektronický diplom. A kto vytváral grafiku? Predsa Naty! Ďakujeme Naty a Peťke, ktoré nám pomáhali pri projektoch pre seniorov po celom Slovensku, a to aj napriek tomu, že ich ani nepoznali. Veď #PomáhaťJeJednoduché!

Link na webstránku: https://python.sk/stity_seniorom/

Odkaz na video: https://youtu.be/p29ZAiv_2qE

List napísala Mgr. Nika Klimová – pedagogička, skutok vykonali Natália Zákopčanová, v šk. roku 2019/2020,
žiačka 2. triedy, Stredná športová škola, Trieda SNP 54, Banská Bystrica, a Petra Starečková, v šk. roku 2019/2020,
žiačka 2. triedy, ZŠ Nemocničná 987/2, Považská Bystrica