Milanko upratuje v prírode

Kategória:

V nedeľu 20. marca sme išli na prechádzku na Santa Fe. Je to krásne prostredie, kde sú lavice, stoly a ohnisko. Každý si tam môže niečo opiecť a posedieť. Po ceste naspäť domov sme vyzbierali odpad popri hlavnej ceste. Plechovky, plasty, papiere… Vyzbierali sme dve preplnené igelitové tašky. Mal som z toho veľmi dobrý pocit. Odporučil by som ľuďom, aby si odpadky zobrali so sebou domov a nevyhadzovali ich v prírode.

List napísal a skutok vykonal Milan Romšák, v šk. roku 2019/2020,
žiak 3. triedy, ZŠ Horná Poruba 84