Karolínka venovala svoje vlasy

Kategória:

Karolínka sa rozhodla ostrihať si dlhé vlasy a darovať ich niekomu, kto ich potrebuje. Hľadala na internete a našla Svetielko nádeje. Kontaktovala ich, poskytli informácie, akým spôsobom treba vlasy odstrihnúť, poslať, na akú adresu. Objednala sa ku kaderníčke. Pani kaderníčka podľa návodu odstrihla vlasy a Karolínka ich poslala Svetielku nádeje. Svetielko nádeje poďakovalo Karolínke telefonicky i listom.

List napísala Mgr. Viktória Spišková – matka, skutok vykonala Karolína Spišková, v šk. roku 2019/2020,
žiačka 5. triedy, ZŠ Rastislavova ulica 416/4, Prievidza