Derek a Krištof privolali rýchlu zdravotnú službu

Kategória:

Počas letných prázdnin 2019, žiaci 5. A triedy, Derek Petrovič a Krištof Bogár našli ležať v bezvedomí pri nákupnom centre v Skalici učiteľa ZŠ Mallého 2. Neváhali zo svojho mobilu privolať rýchlu zdravotnú službu. Do jej príchodu ostali pri ňom, zároveň mu postrážili bicykel a osobné veci. Po príchode rýchlej zdravotnej služby bol učiteľ prevezený letecky do Bratislavy. Tým, že neváhali a ihneď zavolať rýchlu pomoc, mu zachránili život. Sme ZŠ, 2. stupeň, na ktorej práve tento učiteľ pracuje. Chlapci boli prijatí na našu školu v júni 2019 a začali chodiť od septembra 2019.

List napísala Mgr. Romana Petrovičová – pedagogička, skutok vykonali Derek Petrovič a Krištof Bogár, v šk. roku 2019/2020,
žiaci 5. triedy, ZŠ Mallého 2, Skalica